خبر ایرانی 1 مرداد 1397 ساعت 10:37 http://newsirani.com//news/107809/تصاویری-پل-معلق-پیرتقی-اردبیل -------------------------------------------------- عنوان : تصاویری از پل معلق پیرتقی در اردبیل -------------------------------------------------- آخر هر هفته پل معلق «پیرتقی» واقع در دره های عمیق و زیبای شهر هشتجین از توابع خلخال شاهد ماجراجویی و عاشقان زندگی در اوج هیجان است. متن : آخر هر هفته پل معلق پیرتقی واقع در دره های عمیق و زیبای شهر هشتجین از توابع خلخال شاهد ماجراجویی و عاشقان زندگی در اوج هیجان است. پل معلق پیرتقی در اردبیل پل معلق پیرتقی در اردبیل پل معلق پیرتقی در اردبیل پل معلق پیرتقی در اردبیل پل معلق پیرتقی در اردبیل پل معلق پیرتقی در اردبیل پل معلق پیرتقی در اردبیل پل معلق پیرتقی در اردبیل پل معلق پیرتقی در اردبیل پل معلق پیرتقی در اردبیل