خبر ایرانی 21 مرداد 1397 ساعت 15:42 http://newsirani.com//news/109065/لیلای-سریال-پدر-دلیل-ازدواج-نکردنش-فاش -------------------------------------------------- عنوان : لیلای سریال پدر دلیل ازدواج نکردنش را فاش کرد -------------------------------------------------- ریحانه پارسا بازیگر نقش لیلا در سریال پدر در گفتگویی پیرامون ازدواج نکردنش گفت که سن او برای ازدواج هنوز زود است. متن : ریحانه پارسا بازیگر نقش لیلا در سریال پدر در گفتگویی پیرامون ازدواج نکردنش گفت که سن او برای ازدواج هنوز زود است. نمی دانم چه پیش می آید ولی به نظرم هنوز خیلی سنم کم است و خیلی زود است برایم مگر این که چنین اتفاقی بیافتد و حجمی از عشق برایم به وجود بیاید که بخواهم به خاطر رسیدن به طرف مقابل قید همه چیز را بزنم.